Laatste wijkbezoek Burgemeester Leers,

 

Als laatste van de 5 wijken van Brunssum zal Burgemeester Leers samen met de wethouders van Brunssum op 25 juni aanstaande de Wijk Brunssum-Centrum bezoeken.

Tot het centrum behoren de buurten  Achter de Put, Haansberg, Hofpoel, Op de Vaard, Koutenveld, Centrum, Kerkeveld, Kruisberg, Rumpener Beemden,

De Hemelder, en vijverpark.

De bijeenkomst start om 18.00 uur in de kleine zaal van het Parkstad City Hotel aan de Kerkeveldtraat 7 te Brunssum.

Het Wijkteam Brunssum Centrum heeft een presentatie voorbereid aan de hand van de meldingen welke door buurtbewoners naar aanleiding van onze oproep naar voren zijn gebracht.

Wanneer u als centrumbewoner wilt deelnemen aan deze bijeenkomst bent u van harte welkom.

Eventuele vragen, opmerkingen, meldingen en suggesties kunt u vooraf kenbaar maken per mail naar info@wijkteam-brunssum-centrum.nl  of via het contactformulier op de website www.wijkteam-brunssum-centrum.nl